Herroepingsbeleid

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om uw aankoop binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit krijgt.

3. Adres

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, hoeft u niets anders te doen dan het ontvangen product aan ons te retourneren inclusief een kopie van de factuur. Het hoeft niet, maar wij stellen het op prijs als u ons een mail stuurt ([email protected]) dat u uw bestelling retourneert zodat wij weten dat uw retour eraan komt.

4. Inachtneming van de termijn

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

5. Gevolgen van herroeping

Zodra wij uw retour hebben ontvangen zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen 5 werk dagen na de dag waarop wij uw retour  hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

6. Retentierecht

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de producten retour hebben ontvangen.

7. Retourzending van producten

U dient de producten onverwijld aan ons terug te zenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de producten voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt.

8. Kosten voor de retourzending

De directe kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor uw rekening.

9. Waardevervanging voor levering van producten

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de producten die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de producten.